יום המאבק הבינלאומי לאלימות נגד נשים

סיור באשדוד

יום המחנך הבינלאומי

חג סוכות שמח

גמר חתימה טובה

פתיחת שנה"ל תשפ"א

פנסיה וימי מחלה

ט"ו באב

עבודת מנהלי ורכזי מתי"אות בקיץ – רפורמה בחינוך המיוחד

סיום שנת הלימודים תש"פ