רפורמת "מלקות ללמידה"

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
11:06 21/10/2019

רפורמת "מלקות ללמידה" תש"פ

 

לכבוד

מנהלי חטיבות הביניים

צוותי הוראה

 

שלום רב,

בהמשך להנחיה משנה קודמת, לפיה אין לשתף פעולה עם רפורמה "מלקות ללמידה", אבקש לעדכן כי טרם הגענו להסכמות עם משרד החינוך בנושא ולכן אין למלא שאלונים או טפסים הקשורים ברפורמה זאת ולא טפסים העוסקים בשנה הקודמת.

בברכת שנת לימודים מוצלחת והמשך שיתוף פעולה פורה,

יפה בן דויד,

מזכ"לית הסתדרות המורים

העתקים:

גדי דיעי, מ"מ מזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

ראשי סניפים