רפורמת מ"לקות ללמידה" שנה"ל תשפ"א

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
16:12 08/02/2021

לכבוד

מנהלי חטיבות הביניים

וצוותי ההוראה

שלום רב,

הנדון: רפורמת מ"לקות ללמידה" שנה"ל תשפ"א

להזכירכם, הסתדרות המורים  הוציאה בשנים קודמות הנחייה לפיה, אין לשתף פעולה עם רפורמה מ"לקות ללמידה".

משרד החינוך ממשיך לפעול באופן חד- צדדי בניסיון ליישם  את התוכנית ולכן חשוב ביותר שיתוף הפעולה שלכם בהימנעות מיישום התוכנית.

לא יעלה על הדעת שמשרד החינוך ינהיג תוכנית המשליכה באופן כל כך משמעותי על עבודת עובדי ההוראה מבלי לשתף את הסתדרות המורים ומבלי לתגמל את עובדי ההוראה.

לאור זאת, אין למלא שאלונים או טפסים הקשורים ברפורמה זאת.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים