צילום שיעורים ושידור לתלמידים בביתם

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
13:07 12/09/2021

לכבוד

מנהלי בתי הספר

 

שלום רב,

הנדון: צילום שיעורים ושידור לתלמידים בביתם

 

הצטברו על שולחני פניות רבות ממורים לפיהם מנהל בית ספר, דורש מהם לצלם את השיעורים ולשדרם לתלמידים השוהים בביתם.

הסתדרות המורים רואה בחומרה התנהלות זו שמהווה הפרה בוטה של חוק הגנת הפרטיות ואסורה על פי נהלי משרד החינוך הקובע בחוזר מנכ"ל, כי חל איסור על הצבת מצלמות בכיתות .

לתשומת לבכם, משרד החינוך במסגרת תשובה לעתירה בבג"ץ בו דרשו הורים לחייב המורים לצלם שיעורים לתלמידים הנמצאים בבית טען באופן נחרץ כי: "טענת העותרים לפיה "הצילום אינו פוגע בפרטיות המורים" אינה מבוססת על תשתית חוקית תקפה".

נוכח עמדת משרד החינוך כאמור ועמדת הסתדרות המורים, דחה  בית המשפט הגבוה לצדק את  העתירה וזאת בשל הפגיעה  בזכות המורים לפרטיות.

לאור זאת, הנכם נדרשים לפעול במסגרת החוק והדין ולהימנע מלחייב מורים לצלם שיעורים.

 

ב ב ר כ ה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק:

ד"ר יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך.

מר יגאל סלוביק, מנכ"ל משרד החינוך.

יו"ר הסניפים.

עו"ה.