פתקי הצבעה לוועידה ה-ל"ד של הסתדרות המורים ולוועדי הסניפים

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
15:18 18/05/2021

פתקי הצבעה לוועידה ה-ל"ד של הסתדרות המורים ולוועדי הסניפים