עדכון תעריפי דמי החבר

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 04/11/2019

הודעה בדבר עדכון תעריפי דמי החבר:

בהתאם להחלטת מרכז הסתדרות המורים, תעריפי דמי החבר יעודכנו החל מיום 1.1.2020 כדלהלן:

  • לעובדי הוראה שעובדים בחלקיות המשרה בהיקף של עד ל- 74.9% משרה, ו/או הנמצאים בשנת שבתון, ו/או חל"ד/ חל"ת חלקי/מלא – 52 ₪ בחודש
  • לעובדי הוראה בהיקף משרה של 75% ומעלה – 59 ₪ בחודש