מתאר כללי לבחירות הסתדרות המורים

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
13:42 07/03/2021

מסמך זה נועד לתאר באופן כללי את המתאר ואת תהליך הביצוע של הבחירות.

המסמך איננו ממצה ואין להתייחס אליו כמסמך בעל תוקף משפטי. ההליך לבחירת חברה (או גוף) לביצוע הבחירות איננו בגדר של מכרז.

מתאר כללי לבחירות הסתדרות המורים