מקום איסוף קלפיות

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
18:54 30/05/2021

לרשימה לחצו:  מקום איסוף קלפיות

לתשומת הלב:

בתוך אתר הריכוז הסניפי יורשו להימצא רק משקיף אחד לכל רשימה (כלומר בשום מקרה לא יהיו באתר יותר מ-6 משקיפים) המשקיפים ישבו בצד ולא יפריעו לעבודה אך יורשו לצרף לפרוטוקול דף עם הערותיהם. באתר הריכוז הסניפי, מועברות מעטפות ההצבעה למעטפות השינוע וייעשו הבדיקות, הרישום והצילום.

נא להקפיד על ההוראה.

בתודה,

ועדת הבחירות