מקדמת מימון בחירות

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
17:38 22/03/2021

הודעה

סיעות בהסתדרות המורים העתידות להגיש רשימת מועמדים בבחירות, וזכאיות למקדמת מימון בחירות

מכוח הוראת סעיף 23.6 לתקנון הבחירות, רשאיות – במקום הערבון או הערבות הקבועה בסעיף 10 –

לחתום על הוראה בלתי חוזרת בנוסח המצורף לכאן: הוראה בלתי חוזרת

 

ועדת הבחירות