מספר חברי וועד סניף

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
15:55 08/03/2021

הסתדרות המורים בישראל

בחירות לוועידה ה-ל"ד ולוועדי הסניפים

מספר חברי וועד סניף

על יסוד הוראת סעיף 16 א' לתקנות הבחירות, מספר חברי ועד הסניף ייקבע על ידי ועד הסניף היוצא, כאשר מספר חברי הועד לא יפחת מ- 11 ולא יעלה על 31 .

להלן רשימת מספר חברי ועדי הסניפים על בסיס המצב הקיים:

 

ועד סניף המבקש לשנות מהקביעה שלעיל, מתבקש להעביר את החלטתו ככל המוקדם.

בהיעדר הודעה, תאשר ועדת הבחירות את גודל ועדי הסניפים המפורט לעיל על בסיס המצב הקיים.

 

בברכה,

ועדת הבחירות