מנהלי ורכזי מתי"אות

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
11:56 28/07/2020

 

עבודת מנהלי ורכזי מתי"אות בקיץ – רפורמה בחינוך המיוחד

 

לכבוד

מר יואב גלנט

שר החינוך

מכובדי,

הנדון: עבודת מנהלי ורכזי מתי"אות בקיץ – רפורמה בחינוך המיוחד

סימוכין: מכתבנו מיום 14.7.20

  1. בהמשך למכתבי שבסימוכין ולפגישתנו מיום 15.7.20, טרם הוסדר נושא הקצאת "סל שעות לחופשה" לכל מתי"א שיהווה תגמול לצורך המשך עבודתם של עובדי ההוראה  במתי"אות בחופשת הקיץ.

         לנוחיותך מצ"ב בשנית מכתבי שבסימוכין.

  1. מאחר שלא נענינו בחיוב אנו נאלצים להנחות את מנהלות המתי"א וצוותן לצאת לחופשת הקיץ באופן מיידי.

בכבוד רב ובברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתקים:

ד"ר שוש נחום – סמנכ"לית בכירה, מנהל המינהל הפדגוגי

הגב' סוניה פרץ – סמנכ"לית מנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה

הגב' רחלי אברמזון – מנהלת אגף א' לחינוך מיוחד

הגב' רינה אסא – עוזרת מקצועית בכירה למזכ"לית

ד"ר מיכל בן דוד – יועצת המזכ"לית לחינוך מיוחד

עו"ד דקלה סלע חוגג – יועצת משפטית, הסתדרות המורים

נציגות מנהלות מתי"א