חלוקת המנדטים

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
20:15 18/05/2021

ועדת הבחירות מבקשת (לפני הבחירות העתידות להתקיים בתאריך 1.6.2021) לפרט את דרך  חלוקת המנדטים בבחירות לוועידה ה- ל"ד ולוועדי הסניפים. חלוקת המנדטים תתבצע בסדר הפעולות הבאות:

חלוקת המנדטים