ועדת בחירות – פרוטוקולים

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
15:45 07/06/2021

ישיבה מספר 7

פרוטוקול ועדת הבחירות ישיבה מתאריך 6.6.2021

ישיבה מספר 6 

פרוטוקול ועדת הבחירות ישיבה מתאריך 26.5.2021

ישיבה מספר 5

פרוטוקול ועדת הבחירות ישיבה מתאריך 18.5.2021

ישיבה מספר 4
פרוטוקול ועדת הבחירות ישיבה מתאריך 26.4.2021
פרסום 1 סיעת נחל
פרסום 2 סיעת נחל

ישיבה מספר 3
פרוטוקול ועדת הבחירות ישיבה מתאריך 24.3.2021

ישיבה מספר 2
פרוטוקול ועדת הבחירות ישיבה מתאריך 14.3.2021

ישיבה מספר 1
פרוטוקול ועדת הבחירות ישיבה מתאריך 7.3.2021