החרגת מורי החנ"ג במתווה

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
17:56 29/10/2020

לכבוד
מר עמית אדרי
מנכ"ל משרד החינוך

 

החרגת מורי החנ"ג מהגבלת מס' הקפסולות במתווה מנובמבר 2020

מתווה החזרה ללימודים בבתי הספר היסודיים מנובמבר 2020 , קובע כי מורה יוכל ללמד עד 3 קבוצות של תלמידים.

ואולם מסיבה בלתי ברורה וללא כל הצדקה, הוחרגו המורים לחינוך גופני מההגבלה הנ"ל .

יתרה מכך, על פי המתווה ניתן להעסיק מורה לחינוך גופני במספר קבוצות ללא הגבלה כלשהיא.

לא יעלה על הדעת, שבריאותם של המורים לחינוך גופני תופקר ומשרד החינוך יאפשר חשיפתם למספר רב מאד של תלמידים, באופן שעלול להגביר את סיכוייהם להיחשף לנגיף או חלילה יביא למצב שהם ידביקו מספר רב מאד של תלמידים.

אנו רואים את החרגתם כאמור של המורים לחינוך גופני  בחומרה ודורשים לתקן לאלתר את המתווה גם אם מדובר לדבריכם במתווה לשבועיים בלבד .

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק : מר גד דיעי- מ"מ המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

מר מיכאל פינטו- משנה ליו"ר האגף לאגוד מקצועי ויו"ר מרחב גוש דן

גב' סוניה פרץ – סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כוח אדם בהוראה

גב' דליה פרץ- יו"ר תא המנהלים

יו"ר הסניפים

מורי חנ"ג