הודעת ועדת הבחירות לוועידה ה-ל"ד

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
18:23 28/02/2021

על יסוד החלטות הוועידה והמרכז מודיעים בזה כי הבחירות לוועידה ה-ל"ד של הסתדרות המורים ולוועדי הסניפים, תתקיימנה ביום:

ג' כ"א בסיון תשפ"א, 01.06.2021.

כל ההודעות בענייני הבחירות, מטעמה של וועדת הבחירות המרכזית, תתפרסמנה באתר הסתדרות המורים במרשתת (בכתובת: https//www.itu.org.il ) תחת הלשונית: בחירות לוועידה ה-ל"ד.

תשומת הלב מופנית לכך ש"היום הקובע" כמפורט בתקנון הבחירות לסניפים ולוועידת הסתדרות המורים  (סעיף 1) יחול ביום ד' י"ט באדר תשפ"א, 3.3.2021.

 

השופט (בדימ') יעקב שמעוני

כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית

לוועידת הסתדרות המורים ולוועדי הסניפים