הודעות לגבי קלפיות

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
18:10 23/05/2021

הודעות לגבי קלפיות

1. לנוכח המצב, הקלפיות במגזר הלא יהודי ובערים המעורבות תהיינה קלפיות נייחות ולא תהיינה קלפיות ניידות.

2. מספר הקלפיות הנייחות שבהן ניתן יהיה להצביע במעטפות כפולות יוגדל, כך שברוב רובן של הקלפיות הנייחות ניתן יהיה להצביע במעטפות כפולות. הודעה מסודרת לגבי קלפיות אלה תימסר בהמשך, לאחר גמר ההתארגנות לביצוע השינוי.