הארכת מועד לעידכון שם הסיעות:

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
16:37 22/04/2021

הארכת מועד לעידכון שם הסיעות:

ניתנת בזה הארכת מועד עד ליום א' 25.4.2021 בשעה 16:00

לשם עידכון שם רשימה והכיתוב בפתק ההצבעה.

הודעות העידכון / השינוי יימסרו בכתב למזכירת הוועדה

עד לשעה האמורה ביום א' כאמור.