הארכת מועדים להגשת ערעורים על ספר הבוחרים

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
14:54 04/04/2021

הארכת מועדים:
לאור פניות של מספר סיעות
מוארכים בזה המועדים
וכן המועד להשלמות של הרשימות לבחירות,
ואלה יוגשו עד ליום 18.4.2021 בשעה 12:00.
החלטות הוועדה לגבי ספר הבוחרים ולגבי אישור הרשימות
יפורסמו בתאריך 20.4.2021 עד סוף היום.
בהצלחה
ועדת הבחירות