דחיית מועד הישיבה הראשונה של וועדי הסניפים

בחירות לוועידה ה-ל"ד
מחבר:הסתדרות המורים
14:49 13/06/2021

הודעת יו"ר וועדת הבחירות המרכזית בדבר דחיית מועד הישיבה הראשונה של וועדי הסניפים