רוצים פתרונות אמיתיים

ידיעות כלליות
וידיאו
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
11:03 18/10/2020
אנחנו לא רוצים להשבית, אנחנו רוצים פתרונות אמיתיים לקשיים ולמצוקות של הצוותים בשטח.
אנחנו דואגים לבריאות של עובדי ההוראה, המשפחות שלהם, התלמידים וההורים.
היו שלושה שבועות של סגר בהם יכלו המשרדים להיערך, לשתף אותנו ולבנות מערך חזרה בטיחותי ונכון למערכת. ההנחיות הנוכחיות מנותקות מהשטח ומשאירות את אנשי החינוך ללא מענה.
צפו בראיון לחדשות קשת 12: