ביקשת להתחסן וקיבלת סירוב ?

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
19:52 09/01/2021

עובדות ועובדי ההוראה בחינוך המיוחד

עובדי הוראה בחינוך המיוחד  שביקשו להתחסן וסורבו ע"י הקופה מתבקשים לפנות לדווח באתר הסתדרות המורים.

הסתדרות המורים דורשת לנצל את הסגר כדי לחסן לאלתר גם את יתר עובדי ההוראה.
כל עוד עובדי ההוראה לא מחוסנים בפועל, סכסוך העבודה נשאר בתוקף. כשכל עובדי ההוראה יחוסנו נברך על הביצוע ולא על ההחלטה. הלמידה מרחוק ממשיכה כרגיל.

חיסון עובדי ההוראה