תשלום "כוננות" למנהלי מחלקות לחינוך

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
21:21 15/12/2020

לכבוד

מנהלי מחלקות לחינוך,

 

הנדון: תשלום "כוננות" למנהלי מחלקות לחינוך

 

שלום רב,

 

ברצוני לעדכן כי הסתדרות המורים עתרה לבית הדין לעבודה בנושא זכאותכם להמשך תשלום כוננות, זאת לאחר שיחידת האכיפה באוצר הורתה לרשויות המקומיות במכתב מיום 9.9.20 לחדול מלהקצות ו/או לשלם כוננות, למנהלי מחלקות לחינוך.

בדיון שהתקיים היום בבית הדין הארצי לעבודה נקבע  בהחלטה בבקשה לסעד זמני, כי עד להכרעת בית הדין בהליך העיקרי, ימשיך לחול הסדר תשלום הכוננות כפי שהיה נהוג עד למכתב מיחידת האכיפה מיום 9.9.20 , דהיינו ההסדר לפיו יוקצו כוננויות למנהלי מחלקות לחינוך בהתאם לשיקול הדעת של הרשות המקומית.

לתשומת לבכם, לטענת המדינה מדובר בתשלום חורג לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

בסיכום הדיון , המדינה התחייבה כבר בשלב זה כי לא יינקטו הליכי חיוב אישי והליכי משמעת כנגד בעלי תפקידים ברשות בגין אישור כוננות בתקופה בה חל הסדר זה.

הסתדרות המורים תמשיך להיאבק להגנת זכויותיכם ככל שיידרש, נמשיך לעדכנכם!

 

בברכת חג חנוכה שמח,

יפה בן דויד, מזכ"לית

הסתדרות המורים

 

העתק:

מיכאל פינטו, משנה ליו"ר האגף לאיגוד מקצועי
אבי קמינסקי, יו"ר אגוד מנהלי מח' חינוך