תוצאות סכסוך העבודה

ידיעות כלליות
סניפים
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
13:48 03/11/2020

מנהלים ועובדי הוראה בחינוך המיוחד

עדכון בדבר תוצאות הכרזת סכסוך עבודה מיום 18.10.2020

כפי הידוע לכם, ביום 18.10.20 הסתדרות המורים הכריזה סכסוך עבודה כנגד משרד החינוך בעקבות כשלים שהתגלעו באופן הפעלת מסגרות החינוך המיוחד. בעקבות סכסוך העבודה, משרד החינוך נענה לדרישותינו כמפורט להלן:

מיגון: משרד החינוך הקצה תקציב לרכישת ציוד מיגון בסך של כ- 330 מיליון ₪, כמו כן, למנהלי המוסדות ניתנה אוטונומיה וגמישות ברכישת ציוד מיגון, לרבות הזמנת ציוד ייחודי בהתאם לצורך.

הגבלת מסגרות: גננות השילוב ועובדי ההוראה במקצועות הבריאות ימשיכו לעבוד עם תלמידיהם ולא ישמשו לתגבור.

כמו כן, מסגרות הלימוד לגננות שילוב והפרא רפואיים על פי המסמך מצ"ב (קישור למכתב המשרד). בנוסף, משרד החינוך הורה למנהלי המחוזות לצמצם מפגשים פיזיים ולאפשר פעילות בקבוצות קטנות על מנת למנוע אינטראקציה וחשיפה מיותרת.

החזר נסיעות – עו"ה המועסקים במוסדות החינוך המיוחד קיבלו החודש החזר נסיעות. לגבי עו"ה של החנ"מ המועסקים בבתי הספר הרגילים יקבלו החזר נסיעות בכפוף לדיווח המנהל במשכורת נובמבר שמשולמת ב 1.12.2020.

הסעות תלמידים – נקבעו תקנות מיוחדות להסעות התלמידים, סוכם עם משרד החינוך כי יערכו בקרות בהסעות כדי לוודא שאכן פועלים עפ' התקנות.

 

בכבוד רב,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק: מר גד דיעי, מ"מ המזכ"לית ויו"ר לאיגוד מקצועי

יו"ר הסניפים

גב' מיכל בן דוד, ממונה על החנ"מ בהסתדרות המורים

מנהלי בה"ס.

 

מספר מרבי של תלמידים מטופלים ופיצול בין מוסדות חינוך