שעות נוספות בזום

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 04/05/2020

 8 שעות נוספות לצורך ביצוע אסיפות הורים בזום

מנהלים וצוותי הוראה,

אבקש לעדכנכם כי לאור דרישתנו משרד החינוך אישר עד 8 שעות נוספות לצורך ביצוע אסיפות הורים בזום מביה"ס או מהגן.

בברכה,

יפה בן דויד, מזכ"לית

הסתדרות המורים