שעות נוספות בזום

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
13:09 27/11/2020

שעות נוספות בזום 
אנו דורשים ביצוע שעות נוספות בזום מהבית ולא רק ממוסדות החינוך.
ראו מכתבי למשרד האוצר:

לכבוד
מר משה בכר
סגן בכיר ממונה על השכר
משרד האוצר

 

הנדון: ביצוע השעות הנוספות בזום –  18 שעות בכל מחצית.

 

בהמשך לשיחתנו הטלפונית, אני שבה ומבהירה כי ההנחיה שניתנה על ידכם, למשרד החינוך, שבה נכתב כי עובדי ההוראה יבצעו את השעות הנוספות בזום, בין כתלי בית הספר / גן הילדים , הינה אבסורדית ולא עולה בקנה אחד עם הנחיות משרד הבריאות.  ההנחיות קובעות כי יש לצמצם ככל האפשר את חשיפת עובדי ההוראה בבתי הספר ובגני הילדים ולמנוע עליה בתחלואה. הנחיה זו אינה מתחשבת בעומסים ובקשיים שאיתם מתמודדים עובדי ההוראה בתקופה האחרונה.

 

אנו דורשים כי תוציאו הנחיה והבהרה למשרד החינוך כי ניתנת האפשרות לעובדי ההוראה לבצע את השעות הנוספות בזום מביתם.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק:

מר עמית אדרי, מנכ"ל משרד החינוך.
מר עמוס שקדי, חשב משרד החינוך
גב' סוניה פרץ, סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כוח אדם בהוראה.
גב' תמר כהן, מנהלת תחום משכורות
יו"ר הסניפים

: