שיתוף סייעות במפגשי זום

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 22/09/2020

דרישה לשתף את הסייעות במפגשי הזום והלמידה מרחוק

לאור פניות של הרשויות המקומיות לגננות בדרישה לשתף את הסייעות במפגשי הזום והלמידה מרחוק, שיצרו בלבול וחוסר אחידות והואיל וכגננות המועסקות על ידי משרד החינוך, עליכן לפעול בהתאם להנחיות המעסיק בלבד  פניתי לארנה פז, מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך על מנת שתידרש לסוגיה ותוציא הנחייה מסודרת בנושא.

בעקבות פנייתי, נשלחה אליכן הנחייה אחידה ומסודרת חתומה על ידי  גב' ארנה פז.

אשוב ואדגיש, כי עליכן לפעול בהתאם להנחיות משרד החינוך ולא בהתאם לדרישת הרשות המקומית ועל כן אינכן צריכות להגיש תוכנית עבודה לרשות.

הנכן מתבקשות להישמע להוראות הסתדרות המורים שנועדו להגן עליכן.

בברכה,

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

הסתדרות המורים