שימוש בכספי הזנה – פ"ת

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
16:37 16/11/2020

 

כט' בחשון תשפ"א

16 בנובמבר 2020

 

לכבוד

מר רון כץ עו"ד

מ"מ ראש העיר

ראש מינהל החינוך

פתח תקווה

 

שלום רב,

 

הנדון: מתן הנחיה על ידי הרשות לשימוש בכספי הזנה

 

הובא לידיעתי כי גננות פתח תקווה שמקיימות הזנה בגנן מתבקשת ע"י הרשות להשתמש בכספי הזנה לצרכים שאינם הזנה כגון: קניית מקרר לגן, קניית ציוד מתכלה ועוד, מצב זה קיים שנים רבות.

ראשית, ברצוני להדגיש באופן חד משמעי שהנחיות לגננות יצאו אך ורק ממפקחת משרד החינוך ולא מהרשות המקומית.

לגופו של עניין הנחייה זו אינה עולה בקנה אחד עם הנחיות משרד החינוך והוראות מחייבות של ועדת החינוך בכנסת, והיא מעמידה את הגננות במצב של הפרת נהלים, חושפת אותן להליכי משמעת ועוד.

לפיכך, יצאה מטעמי הנחיה חד משמעית לגננות להימנע לחלוטין משימוש בכספי הזנה שלא לצורך בגינו שולמו.

 

בברכה,

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

הסתדרות המורים

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית ה. המורים

גב' חיה שיטאי – מנהלת מחוז ת"א

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית, ויו"ר איגוד מקצועי

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות ה. המורים

גב' שרון צלר – מפקחת גנ"י פתח תקווה

נציגות גננות פתח תקווה

גננות פתח תקווה