שימוש בכספי הזנה – בת ים

מידע מקצועי
סניפים
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
14:49 16/11/2020

לכבוד

מר אהרון קצב

מנהל אגף החינוך

עיריית בת ים

 

שלום רב,

 

הנדון: מתן הנחיה על ידי הרשות להחתמת הורים על שימוש בכספי הזנה

 

הובא לידיעתי הודעה שיצאה לגננות, לפיה גננות נדרשות להחתים הורים על הסכמה להשתמש ב-30% מכספי ההזנה לצרכים שאינם הזנה.

 

ראשית, ברצוני להגדיש באופן חד משמעי שהנחיות לגננות יצאו אך ורק ממפקחת משרד החינוך ולא ממנהלת מחלקת גני ילדים ברשות.

 

לגופו של עניין, הנחייה זו אינה עולה בקנה אחד עם הנחיות משרד החינוך והוראות מחייבות של ועדות החינוך בכנסת והיא מעמידה את הגננות במצב של הפרת נהלים, חושפת אותן להליכי משמעת ועוד.

 

לפיכך, יצאה מטעמנו הנחיה חד משמעית לגננות, שלא להחתים את ההורים על מסמכים אלו ולהימנע לחלוטין משימוש בכספי הזנה שלא לצורך בגינם שולמו.

 

בברכה,

ענת דדון
יו"ר המחלקה לגננות
הסתדרות המורים

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית ה.המורים

גב' חיה שיטאי – מנהלת מחוז ת"א

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית, ויו"ר איגוד מקצועי

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות

גב' יונית יוסף – מפקחת גנ"י בת ים

גב' אסנת אדרי – נציגת גננות בת ים

גננות בת ים