שימוש בכספי הזנה – גננות ראש העין

מידע מקצועי
סניפים
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
09:22 18/11/2020

מתן הנחיה על ידי הרשות לשימוש בכספי הזנה

 

לכבוד

דר ניגיסט מנגשה

מנהלת אגף החינוך והנוער

עיריית ראש העין

 

שלום רב,

 

הנדון: מתן הנחיה על ידי הרשות לשימוש בכספי הזנה

 

הובא לידיעתי כי גננות ראש העין שמקיימות הזנה בגנן מתבקשת ע"י הרשות להשתמש בכספי הזנה לצרכים שאינם הזנה כגון: קניית מקרר לגן, קניית ציוד מתכלה ועוד, מצב זה קיים שנים רבות.

ראשית, ברצוני להדגיש באופן חד משמעי שהנחיות לגננות יצאו אך ורק ממפקחת משרד החינוך ולא מהרשות המקומית.

 

לגופו של עניין הנחייה זו אינה עולה בקנה אחד עם הנחיות משרד החינוך והוראות מחייבות של ועדת החינוך בכנסת, והיא מעמידה את הגננות במצב של הפרת נהלים, חושפת אותן להליכי משמעת ועוד.

 

לפיכך, יצאה מטעמי הנחיה חד משמעית לגננות להימנע לחלוטין משימוש בכספי הזנה שלא לצורך בגינו שולמו.

 

בברכה,

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

 

 

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית ה. המורים

גב' חיה שיטאי – מנהלת מחוז ת"א

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית, ויו"ר איגוד מקצועי ה. המורים

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות ה. המורים

גב' ענת פרחי – יו"ר שלוחת ראש העין ה. המורים

גב' שרון צלר – מפקחת גנ"י ראש העין

נציגות גננות ראש העין

גננות ראש העין