ראשי רשויות – הוראות חיסון / בדיקות קורונה לעובדי ההוראה

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
16:07 10/02/2021

אל

מר עמית אדרי

מנכ"ל משרד החינוך

הנדון : ראשי רשויות – הוראות חיסון / בדיקות קורונה לעובדי ההוראה

 

בימים האחרונים אנו נתקלים בתופעה , לפיה מספר ראשי רשויות ברחבי הארץ מפרסמים הנחיות ויוצאים בהכרזות, הנוגעות לחיוב עובדי ההוראה להתחסן, או להיבדק, תוך קביעת כללים ותנאים שאינם בסמכותם ואשר משפיעים על תנאי העבודה של עובדי ההוראה .

אנו פונים אליך כמעסיק של עובדי ההוראה במדינה להגן על עובדי ההוראה ולשים קץ לתופעה הפסולה  המתוארת לעיל.

ציבור עובדי ההוראה לא יהיה נתון לגחמות של גורמים כאלה ואחרים תוך הפלייתם לרעה לעומת הציבור בכלל ועובדי המדינה בפרט.

אנו רואים בחומרה את שתיקת משרד החינוך ודורשים את התערבותך המידית למניעת תופעות אלה הפוגעות בעובדי ההוראה המועסקים על ידי משרד החינוך.

 

בברכה

יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים

 

העתק : מר יואב גלנט- שר החינוך

ראשי הסניפים

מנהלים

עובדי ההוראה