ראמ"ה – סקר עמדות הורים

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
19:49 11/05/2021

מנהלים יקרים,

הריני להנחות אתכם שלא למלא את בקשת ראמ"ה ולא להעביר פרטי התקשרות של הורים בבית הספר לצורך ביצוע סקר עמדות הורים על האקלים הבית ספרי.

מדובר בפרטים חסויים של הורים שאין להעבירם לאף גורם.
העברת המידע מהווה הפרה של חוק הגנת הפרטיות.

שלכם,
יפה בן דויד, מזכ"לית
הסתדרות המורים