ראיון בתוכנית של אמנון לוי

וידיאו
מחבר:הסתדרות המורים
17:08 04/01/2021
אי אפשר להמשיך בהפקרות הזאת. אי אפשר להשאיר את מערכת החינוך פתוחה מבלי לחסן את עובדות ועובדי ההוראה.
אין חיסונים, אין לימודים. צפו בראיון שקיימתי הערב אצל אמנון לוי: