"קדימה מדע" – חט"ב

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
16:43 10/05/2021

לכבוד

מנהלי בתי הספר

 

שלום רב,

 

הנדון: הטלת מטלות שבוצעו על ידי "קדימה מדע" על מנהלים ועובדי הוראה

 

הריני לעדכן אתכם כי, משרד החינוך החליט לבטל את ההתקשרות עם חברת "קדימה מדע" שעסקה במתן מענה חינוכי לתלמידים הנעדרים ממוסדות החינוך עקב מחלתם.

מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, הבהירה במכתב (מצ"ב) למנכ"ל משרד החינוך, כי לא תאפשר שמטלות אשר בוצעו על ידי "קדימה מדע", יוטלו על עובדי ההוראה.

בהתאם לכך, אם הנכם נדרשים לבצע מטלות אלו, עליכם לעדכן אותנו על כך וכמובן להימנע משיתוף פעולה.

הנכם מתבקשים  להישמע להנחיות הסתדרות המורים שנועדו להגן עליכם.

מיותר להסביר עד כמה המשימות המוטלות עלינו ממילא אינן סבירות ויוצרות עומס רב ולא נסכים להטיל עלינו מטלות נוספות בניהול ההוראה לילדים חולים.

 

ב ב ר כ ה,

רונית בן שלום

יו"ר תא מנהלי חט"ב

 

העתקים:

הגב' יפה בן דויד- מזכ"לית הסתדרות המורים

יו"ר הסניפים

מכתבה של מזכ"לית הסתדרות המורים , יפה בן דויד למנכ"ל משרד החינוך, עמית אדרי בנושא :
ביטול תוכנית "שלבים" לילדים חולים