קבלת קהל במחוזות משרד החינוך

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
16:53 31/10/2021

לכבוד

סוניה פרץ

סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר לכח אדם בהוראה

משרד החינוך

 

ג.נ.,

הנדון: קבלת קהל במחוזות משרד החינוך

הצטברו במשרדי אין ספור פניות של עובדי הוראה שלטענתם, אין קבלת קהל בחלק ממחוזות משרד החינוך.

כידוע לך, המשק חזר לתפקוד כמעט כבעבר ועל כן אין כל מניעה לא כל שכן הצדקה להימנע מקבלת קבל במחוזות משרד החינוך, כפי שקיים בכל המשק ובמשרדי הממשלה.

אודה לקבלת פירוט ימי ושעות קבלת קהל בכל אחד ממחוזות משרד החינוך, על מנת שנוכל לפרסם זאת לעובדי ההוראה וכמובן על משרד החינוך  לפרסם במקביל את המידע בפורטל עובדי ההוראה.

לטיפולך המהיר אודה.

 

בברכה,

יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

 

העתקים:

ד"ר אליעזר וינוגרד-מ"מ המזכ"לית ויו"ר סניף באר שבע

יו"ר הסניפים