צילום שיעורים

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
16:53 16/11/2020

 

התנגדות הסתדרות המורים  לבקשת משרד החינוך לצילום שיעורים

אני מבקשת להביא לידיעתכם כי הסתדרות המורים התנגדה נחרצות ואף סיכלה הצבת מצלמות בכיתות הלימוד בחלק מהרשויות המקומיות ודאגה שהרשויות המקומיות שהציבו  מצלמות בכיתות הלימוד– יסירו אותן באופן מידי ואף פניתי למשרד החינוך והבהרתי לו שהסתדרות המורים, לא תיתן יד לצילום  שיעורים המתקיימים בכיתה.

משרד החינוך הפיץ בימים האחרונים הנחיות לפיהן נדרשים עובדי ההוראה לתת הסכמתם לצילום שיעורים.

למעשה, בהנחיות אלו ובטופס הסכמה למורה הנלווה אליהן – מבקש משרד החינוך כי תוותרו על זכות חוקית המוקנית לכם על פי דין – זכותכם לפרטיות.

 למען שלמות התמונה אבהיר על קצה המזלג את המשמעויות והסכנות הכרוכות בוויתור על זכויותיכם –

ההנחיות הנ"ל מהוות התערבות בוטה בסביבת עבודתו של המורה לרבות השפעה ישירה ומידית על דרכי ההוראה וההתנהלות השוטפת והטבעית של המורה בסביבת עבודתו ובעלת פוטנציאל פגיעה במרקם העסקתם של עובדי ההוראה בהווה ובעתיד.

מעבר לשינוי הכרוך באורחות ההוראה, ההנחיות מטילות על שכמכם נטל לא סביר להפיק, לצלם ולשדר שיעורים. עוד הנכם נדרשים לשמש מעיין "אפוטרופוס" לשמירה והגנה על פרטיותם של התלמידים.

כידוע לכם , המרחב הווירטואלי מהווה כר נח להפצה של תכנים, לשיבושם, להוצאתם מהקשר, וכבר היו דברים מעולם. הסתדרות המורים דוחה את ניסיונות משרד החינוך העולות מן ההנחיות, להציג מצב לפיו המשרד שומר על זכויותיהם של עובדי ההוראה, שכן מדובר בהנחיות שלא ניתן לאוכפם!

 

הוויתור לו הנכם נדרשים נובע מאינטרס כלכלי מובהק של משרד החינוך, לחסוך בעלויות תוכנית "שילובים" המספקת פתרון לימודי לילדים בעלי גורמי סיכון. הסתדרות המורים סבורה כי ניתן להגשים תכלית ראויה של הנגשת הלמידה ושיתוף התלמידים הלומדים מרחוק,  על ידי הפניית מורים בסיכון ללימוד תלמידים בסיכון, כפי שהצעתי למשרד החינוך.

לאור כל האמור לעיל:

  • אל תוותרו על זכויותיכם האלמנטריות
  • אל תחתמו על טופס ההסכמה!

בכל שאלה ו/או בעיה שמתעוררת בעניין זה – אנא פנו ליו"ר סניף הסתדרות המורים אליו אתם שייכים.

 

בברכה,

יפה בן -דויד

מזכ"לית

הסתדרות המורים

 

העתק:

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית יו"ר האגף לאיגוד מקצועי

יו"ר סניפים