פרישה מוקדמת

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 29/06/2020

פרישה מוקדמת – מכתב לשר החינוך, יואב גלנט

 

לכבוד

שר החינוך

יואב גלנט

שלום רב,

הנדון: פרישה מוקדמת

לתדהמתי שמעתי בכלי התקשורת כי בכוונת משרד האוצר לבטל השנה את מכסות הפרישה ואת מענקי הפרישה. דבר שלא היה מעולם. במקביל, אוסר חשב משרד החינוך לקלוט עובדי הוראה חדשים.

כתוצאה מכך, עובדי הוראה שנשחקו אינם יכולים לפרוש ואילו עובדים חדשים רעננים שמעוניינים להיקלט במערכת חינוך שחסר בה כח אדם, אינם נקלטים.

על התנהלות הזויה זו בחסות הקורונה משלמת מערכת החינוך כולה, עובדי ההוראה והילדים.

אנא התערבותך המיידית בנושא כדי שהאוצר ישחרר את המכסות ומענקי הפרישה לעובדי הוראה שהקדישו ממיטב שנותיהם למערכת החינוך ויאפשר לקלוט עובדי הוראה חדשים ורעננים.

לטיפולך המיידי והאישי אודה.

 

בכבוד רב,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

העתקים:

שמואל אבואב – מנכ"ל משרד החינוך

גד דיעי – מ"מ מזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

יו"ר סניפים