פרישה מוקדמת מבעלויות

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 01/03/2020

פרישה מוקדמת מבעלויות על- יסודיות

עו"ה המבוטחים בקרנות הפנסיה הצוברות הותיקות / חדשות

הריני מתכבד להודיעכם כי עובדי הוראה (עו"ה) המבוטחים בקרנות הפנסיה הותיקות ("מבטחים", קג"מ, "מקפת" ו"גילעד") ובקרנות הפנסיה החדשות ("הראל מנוף", "מבטחים" החדשה, "מיטבית" וכד') המעוניינים לפרוש פרישה מוקדמת לגמלאות במסגרת המסלול הנוסף או ק.פ.מ. מתבקשים למלא בקשה מקוונת בפורטל עובדי הוראה באתר משה"ח (ראה קישור לפורטל).

פורטל עובדי הוראה:  https://poh.education.gov.il/Pages/HomePage.aspx

הפרישה מיועדת לעו"ה המעוניינים לפרוש בתום שנת הלימודים תש"ף – 31.8.2020 בהתאם למסלולי הפרישה כדלקמן:

מסלול א' – מסלול נוסף     

עובדות הוראה    מגיל  50   עד גיל  55                                         

עובדי הוראה      מגיל   50   עד גיל  58

מסלול ב' –   ק.פ.מ.

עובדות הוראה    מגיל   55   עד גיל  62

עובדי הוראה      מגיל   58    עד גיל 67

להלן הנחיות לפתיחת בקשה לפרישה מוקדמת מבעלות:

כניסה לפורטל עו"ה  > מרחב מנהלי > פנסיה והפסקת עבודה > פרישה מוקדמת מבעלות.

* להגשת הבקשה במערכת יש לסרוק את כל המסמכים הנדרשים טרם מילוי הטפסים.

  בקשה שיחסרו בה נתונים ו/או מסמכים תוחזר לעובד ההוראה.

לרשותכם עומד מוקד תמיכה וסיוע בהגשת הבקשה – מס' הטלפון : 073-3983960.

התנאים המזכים לפרישה עפ"י המסלולים האמורים הינם כמפורט בתקנון קופות הפנסיה.

לתשומת לב : עו"ה שתאושר פרישתו המוקדמת לא יועסק במסגרת מוסדות חינוך רשמיים ו/או מוכרים שאינם רשמיים יותר מ- 1/3 משרה בשנתיים הראשונות שלאחר פרישתו.  

עו"ה המועסק במשה"ח במקביל להעסקתו בבעלות על יסודית רשאי  להמשיך לעבוד במשה"ח

גם לאחר פרישתו מקפ"מ.

 

מועד אחרון להגשת הבקשות בפורטל עובדי הוראה – ח' בסיון תש"ף ה- 31.5.2020.

עובדי הוראה המעוניינים לקבל מידע לקראת פרישה יפנו לאגף לאיגוד המקצועי

בטלפונים : 03-6922975  /   03-6922986.

                                                                                                  

אנו עומדים לרשותכם.

ב ב ר כ ה,

גד  דיעי

מ"מ המזכ"לית

ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

 

 

העתק : גב' יפה בן דויד – המזכ"לית.