עו"ה באגף לחינוך מבוגרים

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
16:08 17/01/2021

 

לכבוד

עובדי ההוראה

באגף לחינוך מבוגרים

 

שלום רב,

 

הנדון: פנייתכם מיום 28.12.2020

במענה לפנייתכם שבנדון, הריני מבקשת להבהיר:

  • עובדי ההוראה באולפנים (מורים ומדריכים), הינם תחת אחריות משרד החינוך והמצב אינו צפוי להשתנות. כל המערך הפדגוגי היה ועודנו מנוהל על ידי משרד החינוך והוא אינו צפוי לעבור למשרד להשכלה גבוהה ומשלימה.
  • בדיקה שערכנו העלתה כי משכורות ימשיכו להיות משולמים כבעבר, כך שטענתכם לפיה משכורות עו"ה באולפנים ישולמו רק עד ליום 31.8.21 אין לה על מה לסמוך.
  • באשר לקיום מו"מ בנוגע לשיפור תנאי העסקתם של עו"ה באולפנים, הרי שצוק העיתים כעת בישראל אינו מאפשר כניסה למו"מ כספי, וברגע שתבשיל העת, הסתדרות המורים תפעל במרץ לשיפור תנאי העסקתם של עו"ה באולפנים.

 

באיחולי בריאות איתנה

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

העתק:

מר גד דיעי-מ"מ המזכ"לית ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי

יו"ר סניפים