עובדי הוראה בסיכון

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
18:13 31/08/2020

עובדי הוראה יקרים,

אחרי שעות ארוכות ודיונים מפרכים הגענו להסכמות הבאות, בנוגע לעובדי הוראה בסיכון.

להלן ההסכמות לחודשיים הקרובים:

 1. עובדי הוראה בכיתות א'-ב' וגננות במצב סיכון יוכלו לבקש לצאת לחל"ת בחודשיים הקרובים, בהודעה מראש של 4 ימים.
 2. יוקם מנגנון של רופא תעסוקתי/ועדה רפואית שיבחן מי מעובדי ההוראה מוגדר בקבוצת סיכון.
 3. מי שיוכר כעובד הוראה בסיכון יהיה זכאי לתנאים הבאים:
  3.1   חל"ת קורונה ייחודי וייעודי לעובדי הוראה הכולל:
  3.2 תשלום זכויות פנסיה על ידי המדינה עד לגובה של 67.5%
  3.3 תשלום בגין הפרשות קרן השתלמות
 4. תשלום נוסף של 30 מליון ש"ח – תוספת תקציב למיגון גננות ומורות כיתות א'-ב'.
 5. הקצאת 800 מכסות פרישה לכל הפחות.
 6. עובדי הוראה במצב סיכון המלמדים בכיתות ג' ומעלה ישובצו בלמידה מרחוק.

בעוד כשלושה שבועות נתכנס שוב בבית הדין לעדכון ודיווח על התקדמות התהליך.

 

בברכת שנת לימודים מוצלחת ושקטה,

יפה בן דויד, מזכ"לית

הסתדרות המורים