עובדי הוראה בחינוך המיוחד

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
22:34 17/05/2021

עובדי הוראה בחנ"מ,

אבקש להבהיר כי פניתי לשר החינוך והודעתי לו, שכל עוד מערכת החינוך הרגיל מושבתת במקומות שבהם קיים סיכון בטחוני – תושבת גם מערכת החינוך המיוחד.
במקרה של בעיה נא לעדכן את יו"ר הסניף.

בברכה,
יפה בן דויד, מזכ"לית
הסתדרות המורים