עדכון לקב"סים

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
16:52 03/01/2021

קב"סים יקרים שלום רב,

מבקשים לעדכן כי קיימנו ישיבות התנעה יחד עם ההסתדרות הכללית בשל היותכם מדורגים בדירוג מינהל חברה ונוער ובהשתתפות היועצים הכלכליים והמשפטיים מטעמנו,  ובחלקן אף השתתפו הגב' נאווה קרניאל, הממונה על הקב"סים מטעם הסתדרות המורים והגב' אורלי טרי, נציגת ועד הקב"סים.

 

בימים אלו אנו מגבשים מתווה למו"מ מול מרכז השלטון המקומי והאוצר.

 

נמשיך לעדכנכם.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים