עבודת גננות בחינוך המיוחד בזמן הסגר

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
14:38 11/01/2021

לכבוד

ציבור הגננות

 

הנדון: עבודת עו"ה בחינוך המיוחד בזמן הסגר

לאחר שהובאו לפתחי מספר רב של פניות הנוגעות לפרשנותם השגויה של מנהלות המתי"א את הנחיות משרד החינוך בקשר למבנה שבוע עבודתם של עו"ה בחינוך המיוחד, אני מבקשת לחדד ולהדגיש כי על פי מתווה משרד החינוך, מסגרות החינוך המיוחד יפעלו 5 ימים בשבוע ועד השעה 14:00.

הנחיה זו אין מטרתה לפגוע ביומו החופשי של עו"ה! ולכן, עו"ה שיומו החופשי נקבע לאחד מימי השבוע (א-ה) יעבוד ביום ו' בלמידה מרחוק.

 

בברכה,

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

 

העתקים:

גב' יפה בן דויד – מזכ"לית ה. המורים

מר גד דיעי – יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ומ"מ מזכ"לית ה. המורים

מנהלות מתי"אות

יו"ר הסניפים

גב' מיכל בן דוד – אחראית חנ"מ ה. המורים

גב' רחלי אברמזון – מנהלת אגף חינוך מיוחד משה"ח

מפקחות חנ"מ משה"ח