סקר הפעלת מרכזים לילדי עובדים חיוניים

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
13:29 10/01/2021

סקר  – הפעלת מרכזים לילדי עובדים חיוניים במערכת החינוך

בימים אלה משרד החינוך והשלטון המקומי נערכים להפעלת מרכזים לילדי עובדים חיוניים במערכת החינוך. אנו מבקשים לדעת האם הערכות זאת נותנת לך מענה מיטבי.

עובדות ועובדי הוראה בחינוך המיוחד אשר טרם קיבלו מענה מתאים מתבקשים לעדכן אותנו בשאלון קצר זה על מנת שנוכל להציף את הבעיות בקרב מקבלי ההחלטות.