נכריז סכסוך עבודה בעניין שיאפשר השבתה של הגנים.

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 12/03/2020

גננות יקרות,

לא נסכים לאפשר לגננות להשאר חשופות לסכנת ההידבקות.

לא ניתן להפלות בינכן לבין לעובדי הוראה אחרים.

אנו קוראים למדינה ללמוד ממדינות אחרות, שסגרו באופן מלא את מוסדות החינוך ובכך שמרו על בריאות עובדי ההוראה והילדים.

נכריז סכסוך עבודה בעניין שיאפשר השבתה של הגנים.

בברכה,

יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים

ענת דדון, יו"ר המחלקה לגננות בהסתדרות המורים