נוכח התנהלות שערורייתית של משרד האוצר בשעות האחרונות, אין להתנדב בל"ג

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 08/05/2020

 

לכבוד
מר משה בכר
סגן בכיר לממונה על השכר
משרד האוצר
ירושלים

שלום רב,

הנדון: שמירת רצף הלימודים במוסדות החינוך בל"ג בעומר

מכתבך שכ.2020/3705 מיום 7.5.2020

קיבלתי זה עתה את מכתבך שבסימוכין לנדון, מכתב זה נושא תאריך של יום אתמול למרות שהוא הופץ אלינו רק עתה, במקביל להפצתו בתקשורת. זו דרכו של משרד האוצר לנהל את הדברים, בחוסר תום לב מוחלט!

אכן לצוותי ההוראה מגיע הלל ושבח על המסירות שבה סייעו לתלמידים ולהורים ולכל הציבור בישראל, באמצעות עבודתם של עובדי ההוראה, לרבות ההוראה מרחוק, להתמודד עם המשבר הקשה שפקד אותנו עקב התפרצות מגפת הקורונה.

בניגוד לאמור במכתבך, החל מיום 19.4.2020 חזרו עובדי ההוראה מחופשת הפסח המקוצרת והמשיכו בהוראה בהיקף מלא על פי הנחיות המעסיק, משרד החינוך.

למען הסר כל ספק, אמרתי ואני חוזרת על כך- עובדי ההוראה יעבדו 9 ימי הוראה במסגרת חודש יולי, על פי ההסכם הקיבוצי שנחתם – הא ותו לאו. הסתדרות המורים לא תנהל אתכם משא ומתן נוסף בעניין ימי ההוראה במסגרת חופשת הקיץ, אחרי ההסכם הקיבוצי שנחתם.

האמור במכתבך לחלוטין לא מקובל עלינו ולכן אנחה את הגננות שאין לבצע את ההתנדבות בל"ג בעומר. לוח ההוראה והחופשות לשנת הלימודים יישאר כפי שהיה בהסכמים והסדרים שקיימים בין הסתדרות המורים לבין מדינת ישראל ולא נאפשר ניצול לרעה של משבר הקורונה כדי לשנות אותו מעבר לאמור בהסכם הקיבוצי שנחתם.

                                                                                                            בכבוד רב,

                                                                                                           יפה בן דויד

                                                                                              מזכ"לית הסתדרות המורים

העתק: מר קובי בר נתן – הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר

           מר רונן פרץ- מ"מ מנכ"ל משרד ראש הממשלה

           מר שמואל אבואב- מנכ"ל משרד החינוך