נוהל חינוך מיוחד

ידיעות כלליות
מידע מקצועי
. . .
מחבר:הסתדרות המורים
00:00 17/09/2020

למידה בתקופת הסגר

מבלי לפגוע בטענותינו כפי שהועברו למשרד הבריאות בנוגע להחרגת החינוך המיוחד מהסגר, הובאו לידיעת הסתדרות המורים בימים האחרונים, שני נהלי משרד החינוך בעניין מתכונת הלמידה בתקופת הסגר בחינוך המיוחד: האחד, "נוהל מתכונת הלמידה בתקופת הסגר" (להלן: "נוהל מתכונת הלמידה") והשני, "נוהל מפגש חינוכי וטיפולי בבית התלמיד- קורונה" (להלן: "נוהל מפגש בבית התלמיד").

פנייה דחופה בנושא נוהל חינוך מיוחד מתכונת למידה בתקופת הסגר