נאמן קורונה

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
17:18 14/09/2021

לכבוד

מר יגאל סלוביק

מנכ״ל משרד החינוך

 

שלום רב,

 

הנדון: מכתבך בנושא נאמן קורונה בבתי הספר היסודיים   לראשי הרשויות מיום 13.9.21

 

הובא לידיעתי מכתבך שבנדון אשר הופץ למספר רב של גורמים, אשר לא במקרה לא נשלח העתק להסתדרות המורים.

 

בראשית אציין כי, במכתב אתה קובע נחרצות שמנהל וסגן אינם יכולים לשמש כנאמן קורונה, כאשר במהלך חודש ספטמבר יצרתם מצב שבו מנהלים וסגנים נאלצו לבצע את התפקיד ללא כל תגמול.

 

בישיבה שקיימנו ביום 26.8.21 הצגת את תפקיד "נאמן קורונה", כמי שתפקידו  לעסוק  ולטפל בכל הקשור בקורונה לרבות:

  • ביצוע חקירות אפידימיולוגיות ודיווח למשלט
  • ביצוע בדיקות קורונה לתלמידים
  • דיווח, בדיקה ומעקב אחר תלמידים ואנשי צוות השוהים בבידוד
  • בדיקת תו ירוק לכל באי מוסד החינוך.

 

בישיבה, הודעת שהרשויות המקומיות יגייסו את נאמני קורונה אשר ידרשו לעבור הכשרה מקצועית בבית חולים תל השומר משום שמדובר בתפקיד מאד רגיש שמחייב מיומנות והכשרה ראויה.

 

באותה ישיבה, הבהרתי לך בצורה ברורה, נחרצת ושאינה משתמעת לשתי פנים, שהסתדרות המורים לא מסכימה שעובדי הוראה מהמערכת ישמשו בתפקיד נאמן קורונה, מאחר והכשרתם הינה בפדגוגיה ואינם מיומנים בביצוע  בדיקות לתלמידים. ובמקרה כזה הדבר כמובן עלול לחשוף את עובדי ההוראה לאחריות כבדה, לרבות לתביעות נזיקין וכן יביא להעצמת החשיפה שלהם לעימותים מול ההורים.

 

איך יתכן שמשרד החינוך שהתנגד נחרצות לביצוע חיסונים במוסדות החינוך מחשש, בין היתר, להעצמת העימותים מול ההורים, מוכן כיום להפקיר את עובדי ההוראה למאבקים מול ההורים בתפקידם כנאמני קורונה?

 

כידוע לך משרד החינוך אמון על הפדגוגיה וכך גם עובדי ההוראה וחבל הדבר שבתקופה האחרונה במקום להעצים את עובדי ההוראה אתם מאפשרים להפוך אותם למי שעוסקים בנושאים אדמיניסטרטיביים ורפואיים שאינם בתחום הכשרתם ו/או סמכותם.

 

לאור זאת הנני מודיעה לך, כי אנו ניידע את כלל המנהלים ועובדי הוראה על ההשלכות החמורות הכרוכות בביצוע תפקיד נאמן קורונה מקרב עובדי הוראה.

 

בברכה,

יפה בן דויד

מזכ"לית הסתדרות המורים

 

 

העתק:  דר' יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך

יו״ר סניפים

גב' דליה פרץ, יו״ר תא מנהלי בתיה"ס היסודיים

גב' מיכל בן דוד, הממונה על החינוך המיוחד

מנהלי בתיה״ס היסודיים

עובדי הוראה בבתיה"ס היסודיים