מתווה החזרה ללימודים

ידיעות כלליות
מחבר:הסתדרות המורים
12:59 28/07/2021

מזכ"לית הסתדרות המורים שלחה מכתב לשרת החינוך בנושא מתווה החזרה ללימודים

מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דויד, שלחה היום מכתב לשרת החינוך בנושא מתווה פתיחת שנת הלימודים הקרבה.

בן דויד הבהירה לשרה כי הסתדרות המורים תומכת בפתיחת שנת הלימודים במועדה ובמתווה מותאם למצב. יחד עם זאת, כתבה בן דויד כי המתווה שפורסם בתקשורת אינו נותן מענה לעובדי ההוראה ולמנהלי בתי הספר לגבי תרחישים בסיסים, בבתי הספר, כאשר הקורונה שוב מרימה את ראשה.

בן דויד ביקשה הבהרות לגבי הנהלים וההנחיות לעובדי ההוראה ולמנהלים לשנת הלימודים הקרובה בנושאים כגון:
כיצד אמורים מנהלי בתי הספר להתמודד עם פיצול כיתות מבלי שינתנו להם משאבים ותוספת כוח אדם לכך, מה הם ההדגשים לחינוך המיוחד ועוד.
את הנושאים שהועלו במלואם ניתן לראות במכתב המצ״ב.

פתיחת שנה"ל תשפ"ב מכתב לשרת החינוך