מרכז פעילות קורונה

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
12:19 04/09/2020

לכבוד

יושבי ראש הסניפים

דליה פרץ, יו״ר תא מנהלים ארצי

ענת פרחי, יו״ר תא סגנים ארצי

 

הריני שמחה לבשר לכם ולציבור המנהלים והסגנים, כי מנכ״ל משה"ח, עמית אדרי, נענה לפנייתי בדבר ביטול החרגת מנהלים וסגנים בקול הקורא של הרשויות, לתפקיד מרכז פעילות קורונה – 7.5 שעות.

המשרד יוציא הבהרה כי גם מנהלים/ סגנים/ מורים יוכלו לשמש בתפקיד זה.

הבעתי את תודתי למנכ״ל משה״ח שנענה לבקשתי ופעל לביטול ההחרגה.

אנא מסרו את תודתי והערכתי העמוקה לעבודתם המסורה של המנהלים, הסגנים וצוותי ההוראה בתקופה כל כך קשה ומורכבת.

שמחתי לסייע להם ולהעצים את קולם, אמשיך כתמיד לפעול למענם ככל שיידרש..

 

בברכה,

יפה בן דויד
מזכ"לית הסתדרות המורים