מציאת מילוי מקום לגננות

מידע מקצועי
מחבר:הסתדרות המורים
12:15 09/09/2020

לכבוד

ציבור הגננות

 

מציאת מילוי מקום לגננות

 

חברותיי היקרות,

 

אבקשכן להקפיד בזמן מחלה להודיע למפקחת הישירה שלכן בלבד – לא לרשות, לא למובילה, לא למדריכה, אלא אך ורק למפקחת הישירה.

הגיעו אליי פניות רבות מגננות ברחבי הארץ שבזמן מחלה הינן מתבקשות לחפש לעצמן מילוי מקום או להודיע למי מהגורמים הנ"ל.

חלק מעבודת המפקחת הישירה היא לדאוג למילוי מקום לגננת חולה.

נא להקפיד על דבר אחד בלבד, לאחר שהודעתן למפקחת הישירה – להבריא!

  • אני מדגישה שאין להשתמש במאגר מילוי מקום.

בברכה

ענת דדון

יו"ר המחלקה לגננות

העתקים:

גב' יפה בן דויד-מזכ"לית

מר גד דיעי – מ"מ מזכ"לית

גב אורנה פז – מנהלת חינוך ק. יסודי משרד החינוך

גב' דליה רוט – ס/יו"ר המחלקה לגננות

גב' ציפי בונים- ע/יו"ר המחלקה לגננות

מפקחות גנ"י – מ"מ, ממ"ד

נציגות גננות – מ"מ, ממ"ד